Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 6. marca 2019 – TN/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Zadeva C-210/19)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TN

Tožena stranka: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 47 Listine o temeljnih pravicah in člen 31 Direktive 2013/32/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta (tako imenovana „Direktiva o postopkih“) ob upoštevanju določb členov 6 in 13 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin razlagati tako, da je mogoče, da država članica zagotavlja učinkovito pravno varstvo, čeprav njena sodišča ne morejo spremeniti odločb, izdanih v azilnem postopku, temveč jih lahko zgolj odpravijo in upravnemu organu naložijo izvedbo novega postopka?

Ali je treba člen 47 Listine o temeljnih pravicah in člen 31 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta (tako imenovana „Direktiva o postopkih“) – znova ob upoštevanju določb členov 6 in 13 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – razlagati tako, da je zakonodaja države članice, ki za sodne postopke na področju azila določa enoten zavezujoč rok skupno največ 60 dni, ne glede na kakršne koli posamične okoliščine in brez upoštevanja posebnosti zadeve ter morebitnih težav z dokazovanjem, v skladu s temi določbami?

____________

1 Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL 2013, L 180, str. 60).