Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 17. jaanuaril 2019 – Telecom Italia SpA versus Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(kohtuasi C-34/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Telecom Italia SpA

Vastustajad: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 97/13/EÜ1 artikli 22 lõiget 3 võib tõlgendada nii, et see võimaldab säilitada ka 1998. aasta puhul tasu või lõivu – mis arvutatakse vastava protsendina käibest – maksmise kohustuse, mis vastab sellele tasule, mis tuli tasuda samale direktiivile eelnenud korra kohaselt?

2.    Kas direktiivi 97/13/EÜ, võttes arvesse Euroopa Kohtu 18. septembri 2003. aasta otsust liidetud kohtuasjades C-292/01 ja C-293/01 ning 21. veebruari 2008. aasta otsust kohtuasjas C-296/06, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi kohtu otsus, mis on tehtud direktiivi vale tõlgendamise ja/või esitamise tulemusena, mistõttu võib sellise kohtuotsuse jätta kohaldamata teine kohtukoosseis, kellel on palutud lahendada teist vaidlust, mis tugineb küll samasisulisele õigussuhtele, kuid milles nõutav juurdemakse on oma olemuselt teistsugune, kui selles kohtuasjas, mille kohta kohtuotsus on tehtud?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. aprilli 1997. aasta direktiiv 97/13/EÜ telekommunikatsiooniteenuste valdkonna üldlubade ja individuaalsete litsentside ühise raamistiku kohta (EÜT 1997, L 117, lk 15).