Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. január 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Telecom Italia SpA kontra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(C-34/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Telecom Italia SpA

Alperesek: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Értelmezhető-e úgy a 97/13/EK irányelv1 22. cikkének (3) bekezdése, hogy az 1998-as év vonatkozásában is fenntartható az a kötelezettség, amelynek értelmében koncessziós díjat, vagyis olyan ellenértéket kell fizetni, amely az irányelvet megelőző szabályozás alapján fizetendő ellenértéknek felel meg amiatt, hogy meghatározásuk alapját a forgalom azonos hányada képezi?

Az EU Bírósága által a C-292/01. és C-293/01. sz. egyesített ügyekben 2003. szeptember 18-án hozott ítélet és a C-296/06. sz. ügyben 2008. február 21-én hozott ítélet tükrében ellentétes-e a 97/13/EK irányelvvel a nemzeti bíróság azon jogerős ítélete, amely az irányelv téves értelmezéséből és/vagy félreértelmezéséből ered, aminek következtében az említett jogerős ítélet alkalmazását mellőzheti a másod fokon eljáró azon bíróság, amelynek azonos anyagi jogviszonyon alapuló olyan jogvitában kell határozatot hoznia, amely jogvita azonban eltérő amiatt, hogy a jogerős ítélettel elbírált ügy tárgyát képező kifizetéshez képest az abban kért kifizetés járulékos jellegű?

____________

1     A távközlési szolgáltatások terén az általános felhatalmazásokra és egyedi engedélyekre vonatkozó közös szabályozási keretről szóló, 1997. április 10-i 97/13/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (HL 1997. L 117., 15. o.)