Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 14. listopadu 2018 – WN v. Land Niedersachsen

(Věc C-710/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesarbeitsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: WN

Žalovaná: Land Niedersachsen

Předběžná otázka

Musí být čl. 45 odst. 2 SFEU a čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie1 vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, jako je právní úprava uvedená v § 16 odst. 2 Tarifvertrag für öffentlichen Dienst der Länder (kolektivní smlouva pro veřejnou službu spolkových zemí, dále jen „TV-L“), podle níž je relevantní odborná praxe získaná u dosavadního zaměstnavatele při zařazení do tříd kolektivního systému odměňování po opětovném zaměstnání upřednostněna tím, že je tato odborná praxe podle § 16 odst. 2 druhé věty TV-L uznána bez omezení, zatímco relevantní odborná praxe získaná u jiných zaměstnavatelů je podle § 16 odst. 2 třetí věty TV-L zohledněna pouze maximálně třemi lety, pokud toto upřednostnění vyžaduje unijní právo prostřednictvím ustanovení 4 bodu 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, která je uvedena v příloze směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 141, s. 1.