Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. studenoga 2018. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – WN protiv Land Niedersachsen

(predmet C-710/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesarbeitsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: WN

Tuženik: Land Niedersachsen

Prethodna pitanja

Treba li članak 45. stavak 2. UFEU-a, i članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) br. 492/20111 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji, tumačiti na način da im je protivna odredba kao što je ona članka 16. stavka 2. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (Kolektivni ugovor primjenjiv na javne službe saveznih zemalja, u daljnjem tekstu: TV-L), prema kojoj se nakon ponovnog zapošljavanja prilikom razvrstavanja u stupnjeve platnih razreda sustava plaća utvrđenog kolektivnim ugovorom privilegira relevantno radno iskustvo stečeno kod ranijeg poslodavca, na način da se to radno iskustvo sukladno članku 16. stavku 2. drugoj rečenici TV-L-a priznaje bez ograničenja, dok se relevantno radno iskustvo stečeno kod drugih poslodavaca u skladu s člankom 16. stavkom 2. trećom rečenicom TV-L-a priznaje samo u trajanju od najviše tri godine, ako je to privilegiranje u pravu Unije naloženo člankom 4. točkom 4. Okvirnog sporazuma o radu s nepunim radnim vremenom, zaključenog 18.ožujka 1999., koji se nalazi u prilogu Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP?

____________

1 SL 2011., L 141, str. 1.