Language of document :

A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2018. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WN kontra Land Niedersachsen

(C-710/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: WN

Alperes: Land Niedersachsen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikk (2) bekezdését és a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkének (1) bekezdését, hogy e rendelkezésekkel ellentétes az olyan szabályozás, mint a TV-L 16. §-ának (2) bekezdése, amely szerint az eddigi munkáltatónál megszerzett megfelelő szakmai gyakorlatot az újrafoglalkoztatást követően, a kollektív szerződésben rögzített díjazási rendszer fizetési fokozataiba való besoroláskor előnyben részesítik azzal, hogy ezt a szakmai gyakorlatot a TV-L 16. §-a (2) bekezdése második mondatának értelmében korlátlanul elismerik, míg az egyéb munkáltatóknál megszerzett megfelelő szakmai gyakorlatot a TV-L 16. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata szerint csak legfeljebb három év erejéig veszik figyelembe, ha ezt az előnyben részesítést az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, 1999. március 18-án kötött, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló keretmegállapodás 4. szakaszának 4. pontja megköveteli?

____________

1 HL 2011. L 141., 1. o.