Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 27 март 2019 г. — Canadian Solar Emea GmbH и др./Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

(Дело C-236/17 P)1

(Обжалване — Дъмпинг — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 3, параграф 7 — Член 9, параграф 4 — Действие на Регламент (ЕС) № 1168/2012 по време)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, по-рано Csi Solar Power (China) Inc. (представители: J. Bourgeois, A. Willems, S. De Knop, M. Meulenbelt и B. Natens, адвокати)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз (представители: H. Marcos Fraile, подпомагана от N. Tuominen, адвокат), Европейска комисия (представители: N. Kuplewatzky, J.-F. Brakeland и T. Maxian Rusche)

Диспозитив

Отхвърля жалбите.

Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd и Csi Solar Power Group Co. Ltd заплащат свързаните с главната жалба съдебни разноски.

Европейската комисия понася съдебните разноски, направени от нея във връзка с главната жалба.

Европейската комисия заплаща свързаните с насрещната жалба съдебни разноски.

Съветът на Европейския съюз понася съдебните разноски, направени от него във връзка с насрещната жалба.

____________

1 ОВ C 239, 24.7.2017 г.