Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 27. ožujka 2019. – Canadian Solar Emea GmbH i dr. protiv Vijeća Europske unije, Europske komisije

(predmet C-236/17 P)1

(„Žalba – Damping – Uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Kine – Konačna antidampinška pristojba – Uredba (EZ) br. 1225/2009 – Članak 3. stavak 7. – Članak 9. stavak 4. – Vremensko područje primjene Uredbe (EU) br. 1168/20120148”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, prethodno Csi Solar Power (China) Inc. (zastupnici: J. Bourgeois i A. Willems, avocats, S. De Knop, M. Meulenbelt i B. Natens, advocaten)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije (zastupnici: H. Marcos Fraile, agent, uz asistenciju N. Tuominen, avocată), Europska komisija (zastupnici: N. Kuplewatzky, J.-F. Brakeland i T. Maxian Rusche, agenti)

Izreka

Žalbe se odbijaju.

Društvima Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd i Csi Solar Power Group Co. Ltd nalaže se snošenje troškova u vezi sa žalbom.

Europska komisija snosi vlastite troškove u vezi sa žalbom.

Europskoj komisiji nalaže se snošenje troškova u vezi s protužalbom.

Vijeće Europske unije snosi vlastite troškove u vezi s protužalbom.

____________

1 SL C 239, 24. 7. 2017.