Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums – Canadian Solar Emea GmbH u.c./Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

(Lieta C-236/17 P) 1

(Apelācija – Dempings – Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) imports – Galīgais antidempinga maksājums – Regula (EK) Nr. 1225/2009 – 3. panta 7. punkts – 9. panta 4. punkts – Regulas (ES) Nr. 1168/2012 piemērojamība laikā)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, iepriekš Csi Solar Power (China) Inc. (pārstāvji: J. Bourgeois un A. Willems, advokāti, kā arī S. De Knop, M. Meulenbelt un B. Natens, advocaten)

Pārejās lietas dalībnieces: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: H. Marcos Fraile, pārstāve, kurai palīdz N. Tuominen, avocată), Eiropas Komisija (pārstāvji: N. Kuplewatzky, J.-F. Brakeland un T. Maxian Rusche)

Rezolutīvā daļa

Apelācijas sūdzību noraidīt.

Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd un Csi Solar Power Group Co. Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus saistībā ar galveno apelācijas sūdzību.

Eiropas Komisija savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar galveno apelācijas sūdzību sedz pati.

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus saistībā ar pretapelācijas sūdzību.

Eiropas Savienības Padome savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar pretapelācijas sūdzību sedz pati.

____________

1 OV C 239, 24.7.2017.