Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. marca 2019 – Canadian Solar Emea GmbH a i./Rada Európskej únie, Európska komisia

(vec C-236/17 P)1

(Odvolanie – Dumping – Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Číne alebo odosielaných z Číny – Konečné antidumpingové clo – Nariadenie (ES) č. 1225/2009 – Článok 3 ods. 7 – Článok 9 ods. 4 – Časová pôsobnosť nariadenia (EÚ) č. 1168/2012)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelky: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, predtým Csi Solar Power (Čína), Inc. (v zastúpení: J. Bourgeois a A. Willems, advokáti, S. De Knop, M. Meulenbelt a B. Natens, advocaten)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: H. Marcos Fraile, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci N. Tuominen, avocată), Európska komisia (v zastúpení: N. Kuplewatzky, J.-F. Brakeland a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Odvolania sa zamietajú.

Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd a CSI Solar Power Group Co. Ltd majú povinnosť nahradiť trovy konania súvisiace s hlavným odvolaním.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s hlavným odvolaním.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania súvisiace so vzájomným odvolaním.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace so vzájomným odvolaním.

____________

1 Ú. v. EÚ C 239, 24.7.2017.