Language of document :

Иск, предявен на 16 април 2019 г. — Европейска комисия/Република Словения

(Дело C-316/19)

Език на производството: словенски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Flynn и B. Rous Demiri)

Ответник: Република Словения

Искания на ищеца

Комисията моли Съда да обяви в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, че като е иззела едностранно в помещенията на Словенската централна банка документи, свързани с изпълнението на задачите на ЕСЦБ и Евросистемата, и като не е сътрудничила добросъвестно с ЕЦБ по този въпрос, Република Словения не е изпълнила задълженията си по член 343 от Договора за функционирането на Европейския съюз, член 39 от Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, членове 2, 18 и 22 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Комисията моли Съда и да осъди Република Словения да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С претърсването и изземването в Словенската централна банка на 6 юли 2016 г. е накърнена неприкосновеността на архивите на Съюза съгласно член 343 от Договора за функционирането на Европейския съюз, член 39 от Протокол № 4 и членове 2 и 22 от Протокол № 7 във връзка с член 18 от последния протокол и съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Претърсването и изземването са извършени едностранно, без съгласието на ЕЦБ и, в случай на несъгласие между ЕЦБ и словенските органи, без решение на Съда на Европейския съюз. Въпреки нееднократните предупреждения, словенските органи, извършили изземването, не са направили опит да отделят документите, представляващи част от архивите на Съюза, и не са обсъдили конструктивно въпроса с ЕЦБ.

____________