Language of document :

Προσφυγή της 16ης Απριλίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Σλοβενίας

(Υπόθεση C-316/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβενική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Flynn και B. Rous Demiri)

Καθής: Δημοκρατία της Σλοβενίας

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η Eπιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

- να διαπιστώσει, κατά την έννοια του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Δημοκρατία της Σλοβενίας, έχοντας μονομερώς κατάσχει στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας της Σλοβενίας έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ και του ευρωσυστήματος και έχοντας συνεργαστεί αθέμιτα με την ΕΚΤ επί του θέματος αυτού, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 343 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 39 του Πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα άρθρα 2, 18 και 22 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 4, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- και να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Σλοβενίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Με την έρευνα ιδιωτικών χώρων και την κατάσχεση στην Τράπεζα της Σλοβενίας της 6ης Ιουλίου 2016 εθίγη το απαραβίαστο των αρχείων της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 343 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 39 του Πρωτοκόλλου αριθ. 4 και των άρθρων 2 και 22 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του τελευταίου αυτού πρωτοκόλλου, καθώς και κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα ιδιωτικών χώρων και η κατάσχεση έλαβαν χώρα μονομερώς, χωρίς τη συναίνεση της ΕΚΤ, και, στην περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της ΕΚΤ και των σλοβενικών οργάνων, χωρίς απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, τα σλοβενικά όργανα για την επιβολή της κατάσχεσης δεν επιχείρησαν να διαχωρίσουν τα έγγραφα που αποτελούν τμήμα των αρχείων της Ένωσης και δεν συζήτησαν κατά τρόπο εποικοδομητικό με την ΕΚΤ επί του θέματος.

____________