Language of document :

Kanne 16.4.2019 – Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

(asia C-316/19)

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn ja B. Rous Demiri)

Vastaaja: Slovenian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti, että unionin tuomioistuin toteaa, että Slovenian tasavalta ei ole noudattanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 343 artiklan, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 4 39 artiklan, Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan N:o 7 2, 18 ja 22 artiklan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan, koska se takavarikoi yksipuolisesti Slovenian keskuspankin tiloihin asiakirjoja, jotka koskevat EKPJ:n ja eurojärjestelmän tehtävien suorittamista ja koska se toimi tämän asian osalta vilpillisesti yhteistyössään EKP:n kanssa.

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin velvoittaa Slovenian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Slovenian keskuspankin tiloissa 6.7.2016 suoritettu etsintä ja takavarikointi olivat ristiriidassa sen arkistojen loukkaamattomuuden kanssa, joka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 343 artiklaan, pöytäkirjan N:o 4 39 artiklaan ja pöytäkirjan N:o 7 2 ja 22 artiklaan, yhdessä tämän viimeksi mainitun pöytäkirjan 18 artiklan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan kanssa. Kotietsintä ja takavarikointi toteutettiin yksipuolisesti, ilman EKP:n suostumusta ja – mikäli asiaan liittyi erimielisyyttä EKP:n ja slovenialaisten viranomaisten välillä – ilman unionin tuomioistuimen päätöstä. Useista varoituksista huolimatta takavarikoinnin suorittaneet slovenialaiset viranomaiset eivät pyrkineet erottelemaan unionin arkistoihin kuuluvia asiakirjoja eivätkä ne neuvotelleet asiasta rakentavasti EKP:n kanssa.

____________