Language of document :

Tužba podnesena 16. travnja 2019. – Europska komisija protiv Republike Slovenije

(predmet C-316/19)

Jezik postupka: slovenski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn i B. Rous Demiri)

Tuženik: Republika Slovenija

Tužbeni zahtjev

U skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisija od Suda zahtijeva da utvrdi da Republika Slovenija jednostranom zapljenom dokumenata povezanih s obavljanjem zadaća ESSB-a i Eurosustava u prostorijama Banke Slovenije i nelojalnom suradnjom s ESB-om u tom pogledu nije ispunila obveze iz članka 343. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članka 39. Protokola br. 4 o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, članaka 2., 18. i 22. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Komisija od Suda zahtijeva i to da Republici Sloveniji naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Pretragom prostorija i zapljenom izvršenom u Banci Slovenije 6. srpnja 2016. bila je povrijeđena nepovredivost arhiva Unije na temelju članka 343. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članka 39. Protokola br. 4 te članaka 2. i 22. Protokola br. 7 u vezi s člankom 18. navedenog protokola, kao i članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji. Pretraga prostorija i zapljena obavljene su jednostrano, bez suglasnosti ESB-a i uz nesuglasje između ESB-a i slovenskih tijela te bez odluke Suda Europske unije. Unatoč opetovanim upozorenjima slovenska tijela iz zapljene nisu pokušala isključiti dokumente koji su dio arhiva Unije i o tome nisu konstruktivno raspravljali s ESB-om.

____________