Language of document :

2019. április 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-316/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és B. Rous Demiri)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján a Bizottság annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy a Szlovén Köztársaság, mivel egyoldalúan lefoglalt a Banka Slovenija helyiségeiben a KBER és az eurórendszer feladatainak ellátásához kapcsolódó dokumentumokat, és jogellenesen együttműködött e tárgyban az EKB-val, nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 343. cikkéből, a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló 4. jegyzőkönyv 39. cikkéből, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 2., 18.és 22. cikkéből, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A Bizottság kéri továbbá, hogy a Bíróság a Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Banka Slovenija helyiségeiben 2016. július 6-án tartott házkutatással és lefoglalással sérült az Európai Unió irattárainak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 343. cikke, a 4. jegyzőkönyv 39. cikke és a 7. jegyzőkönyv 18. cikkével összefüggésben értelmezett 2. és 22. cikke, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése szerinti sérthetetlensége. A házkutatást és a lefoglalást egyoldalúan, az EKB hozzájárulása nélkül, és – az EKB és a szlovén szervek egyetértése hiányának esetén – az Európai Unió Bíróságának határozata nélkül hajtották végre. A szlovén szervek az ismételt figyelmeztetések ellenére sem kísérelték meg az Unió irattárainak részét képező dokumentumok elkülönítését, és az EKB-val nem tárgyaltak konstruktív módon a témában.

____________