Language of document :

2019 m. balandžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovėnijos Respublika

(Byla C-316/19)

Proceso kalba: slovėnų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn ir B. Rous Demiri

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį Komisija Teisingumo Teismo prašo pripažinti, kad savavališkai iš Banka Slovenije patalpų paimdama dokumentus, susijusius su SEBC užduočių atlikimu ir Eurosistema ir nebendraudama su ECB šiuo klausimu Slovėnijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 343 straipsnį, Protokolo Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 39 straipsnį, Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 2, 18 ir 22 straipsnius ir Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį.

Komisija taip pat prašo priteisti iš Slovėnijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Dėl 2016 m. liepos 6 d. atliktų kratos ir poėmio Banka Slovenije patalpose buvo pažeistas Sąjungos archyvų neliečiamumas, kaip jis suprantamas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 343 straipsnį, Protokolo Nr. 4 39 straipsnį ir Protokolo Nr. 7 2, 18 ir 22 straipsnius, taip pat Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį. Krata ir poėmis buvo atliekami savavališkai be ECB sutikimo ir be Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, nors ECB ir Slovėnijos valdžios institucijos nesutarė šiuo klausimu. Nepaisydamos pakartotinių įspėjimų Slovėnijos valdžios institucijos nebandė pašalinti Sąjungos archyvui priklausančių dokumentų ir šiuo klausimu nevyko konstruktyvi diskusija su ECB.

____________