Language of document :

Acțiune introdusă la 16 aprilie 2019 – Comisia Europeană/Republica Slovenia

(Cauza C-316/19)

Limba de procedură: slovena

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn și B. Rous Demiri)

Pârâtă: Republica Slovenia

Concluziile reclamantei

În temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia solicită Curții de Justiție să declare că, prin sechestrarea unilaterală în sediul Băncii Sloveniei a unor documente legate de activitatea SEBC și a Eurosistemului și prin cooperarea neloială cu BCE în această privință, Republica Slovenia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 343 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, al articolului 39 din Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, al articolelor 2, 18 și 22 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și al articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

obligarea Republicii Slovenia la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin percheziția efectuată și sechestrul aplicat în sediul Băncii Sloveniei din 6 iulie 2016 s-a adus atingere inviolabilității arhivelor Uniunii Europene în sensul articolului 343 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, al articolului 39 din Protocolul nr. 4 și al articolelor 2 și 22 din Protocolul nr. 7, coroborate cu articolul 18 din acest din urmă protocol, precum și al articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Percheziția și sechestrul au fost realizate unilateral, fără acordul BCE, și, în cazul unui dezacord între BCE și autoritățile slovene, fără o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. În pofida repetatelor avertizări, autoritățile slovene care au aplicat sechestrul nu au încercat să separe documentele care fac parte din arhivele Uniunii și nu au discutat constructiv cu BCE pe această temă.

____________