Language of document :

Tožba, vložena 16. aprila 2019 – Evropska komisija / Republika Slovenija

(Zadeva C-316/19)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Flynn in B. Rous Demiri)

Tožena stranka: Republika Slovenija

Predlogi tožeče stranke

V s skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisija predlaga Sodišču Evropske unije naj ugotovi, da Republika Slovenija, z enostranskim zasegom dokumentov, povezanih z izvajanjem nalog ESCB in Eurosistema, v prostorih Banke Slovenije in nelojalnim sodelovanjem z ECB pri tem vprašanju, ni izpolnila obveznosti iz člena 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije, člena 39 Protokola št. 4 o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, členov 2, 18 in 22 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 4(3) Pogodbe o Evropski unij.

Komisija Sodišču predlaga tudi naj Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S hišno preiskavo in zasegom v Banki Slovenije dne 6. julija 2016 je bila kršena nedotakljivost arhivov Unije na podlagi člena 343 Pogodbe o delovanju Evropske unije, člena 39 Protokola št. 4 ter členov 2 in 22 Protokola št. 7 v povezavi s členom 18 navedenega protokola in člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji. Hišna preiskava in zaseg sta bila opravljena enostransko, brez soglasja ECB in ob nesoglasju med ECB in slovenskimi organi, brez sklepa Sodišča Evropske unije. Kljub večkratnim opozorilom slovenski organi iz zasega niso poskušali izločiti dokumentov, ki so del arhivov Unije in o tem niso konstruktivno razpravljali z ECB.

____________