Language of document :

Talan väckt den 16 april 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

(Mål C-316/19)

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn och B. Rous Demiri)

Svarande: Republiken Slovenien

Sökandens yrkanden

Kommissionen yrkar, i enlighet med artikel 258 FEUF, att domstolen ska förklara att Republiken Slovenien har åsidosatt sina förpliktelser enligt artikel 343 FEUF, artikel 39 i protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, artiklarna 2, 18 och 22 i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier samt artikel 4.3 FEU genom att ensidigt, i Banka Slovenijes lokaler, ha beslagtagit handlingar kopplade till fullgörandet av Europeiska centralbankssystemets och eurosystemets uppgifter och att i detta sammanhang inte ha samarbetat lojalt med Europeiska centralbanken (ECB).

Kommissionen yrkat även att domstolen ska förplikta Republiken Slovenien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Husrannsakan och beslag hos Banka Slovenije den 6 juli 2016 utgjorde ett ingrepp i okränkbarheten för unionens arkiv i den mening som avses artikel 343 FEUF, artikel 39 i protokoll nr 4, artiklarna 2 och 22 jämförda med artikel 18 i protokoll nr 7 samt artikel 4.3 FEU. Husrannsakan och beslaget genomfördes ensidigt, utan ECB:s samtycke, och – under antagandet att ECB och de slovenska myndigheterna inte var överens – utan något beslut från EU-domstolen. Trots upprepade varningar gjorde de slovenska myndigheter som utförde beslaget inga ansträngningar att skilja ut de handlingar som ingick i unionens arkiv och diskuterade inte på ett konstruktivt sätt saken med ECB.

____________