Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 26. februar 2019 – Hecta Viticol SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

(Sag C-184/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel București

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hecta Viticol SRL

Sagsøgt: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Præjudicielle spørgsmål

Er bestemmelserne i artikel 7, 11 [og] 15 i Rådets direktiv 92/83/EØF 1 af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt bestemmelserne i artikel 5 i Rådets direktiv 92/84/EØF 2 af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer til hinder for bestemmelserne i artikel I, nr. 21, og artikel IV, stk. 1, i lovdekret nr. 54/2010 af 23. juni 2010 om en række foranstaltninger for at modvirke afgiftsunddragelse?

Er retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning til hinder for bestemmelserne i artikel I, nr. 21, og artikel IV, stk. 1, i lovdekret nr. 54/2010 af 23. juni 2010 om en række foranstaltninger for at modvirke afgiftsunddragelse, der ændrer punktafgiftssatsen for andre ikke-mousserende gærede drikkevarer end øl og vin?

____________

1     EFT 1992 L 316, s. 21.

2     EFT 1992 L 316, s. 29.