Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 26.2.2019 – Hecta Viticol SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

(asia C-184/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel București

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hecta Viticol SRL

Vastapuolet: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY1 7, 11 ja 15 artikla ja alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/84/ETY2 5 artikla esteenä tietyistä veronkierron torjumiseksi toteutettavista toimenpiteistä 23.6.2010 kiireellisenä annetun asetuksen nro 54/2010 I §:n 21 kohdan ja IV §:n 1 momentin säännöksille?

Ovatko oikeusvarmuuden periaate ja luottamuksensuojan periaate esteenä 23.6.2010 kiireellisenä annetun asetuksen nro 54/2010 I §:n 21 kohdalla ja IV §:n 1 momentilla käyttöön otetulle sääntelylle, koska sillä muutetaan käymistietä valmistettujen kuohumattomien muiden juomien kuin oluen ja viinin valmisteverokantaa?

____________

1 EYVL 1992, L 316, s. 21.

2 EYVL 1992, L 316, s. 29.