Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2019. uputio Curtea de Apel Bucureşti (Rumunjska) – Hecta Viticol SRL protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(predmet C-184/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Hecta Viticol SRL

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Prethodna pitanja

Protive li se odredbama članaka 7., 11. [i] 15. Direktive Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića1 te odredbama članka 5. Direktive Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića2 , odredbe članka I. točke 21. i članka IV. stavka 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 54/2010 od 23. lipnja 2010. o određenim mjerama za suzbijanje utaje poreza?

2.    Protivi li se načelima pravne sigurnosti i legitimne zaštite propis sadržan u članku I. točki 21. i članku IV. stavku 1. Uredbe sa zakonskom snagom br. 54/2010 od 23. lipnja 2010. o određenim mjerama za suzbijanje utaje poreza, time što uvodi izmjenu stope trošarina za fermentirana mirna pića, osim piva i vina?

____________

1 SL 1992., L 316, str. 21. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 8.)

2 SL 1992., L 316, str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 15.)