Language of document :

A Curtea de Apel București (Románia) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hecta Viticol SRL kontra Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău and Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

(C-184/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel București

Az alapeljárás felei

Felperes: Hecta Viticol SRL

Alperesek: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău and Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétesek-e az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv1 7., 11. [és] 15. cikkében foglalt rendelkezésekkel, valamint az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi irányelv2 5. cikkében foglalt rendelkezésekkel az adókijátszás elleni küzdelmet célzó egyes rendelkezésekről szóló, 2010. június 23-i 54/2010. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet I. cikkének 21. pontjában és IV. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések

Ellentétes-e a jogbiztonság és a jogos védelem elvével az adókijátszás elleni küzdelmet célzó egyes rendelkezésekről szóló, 2010. június 23-i 54/2010. sz. rendkívüli törvényerejű rendelet I. cikkének 21. pontjában és IV. cikkének (1) bekezdésében foglalt szabályozás abban a részében, amelyben módosítja a sörön és a boron kívüli csendes erjesztett italokat terhelő jövedéki adó mértékét?

____________

1 HL 1992. L 316., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás: 9. fejezet, 1. kötet, 206. o.

2 HL 1992. L 316., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 9. fejezet, 1. kötet, 213. o.