Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 26 februarie 2019 – Hecta Viticol SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Cauza C-184/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Hecta Viticol SRL

Pârâți: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Întrebările preliminare

Dacă prevederile articolelor 7, 11, 15 ale Directivei 92/83/CEE a Consiliului din data de 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice1 și prevederile articolului 5 al Directivei 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice2 se opun prevederilor articolului I punctul 21 și articolului IV alineatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale;

Dacă principiul securității juridice și cel al protecției legitime se opun reglementării de la articolul I punctul 21 și articolul IV alineatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, prin modificarea adusă nivelului accizelor pentru băuturi fermentate, altele decât berea și vinul – liniștite.

____________

1 JO 1992 L 316, p. 21, Ediţie specială 09/vol. 1, p. 152.

2 JO 1992 L 316, p. 29, Ediţie specială 09/vol. 1, p. 159.