Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunja) 26. februarja 2019 – Hecta Viticol SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

(Zadeva C-184/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hecta Viticol SRL

Tožene stranke: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali določbe členov 7, 11 [in] 15 Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače1 in določbe člena 5 Direktive Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače2 nasprotujejo določbam člena I, točka 21, in člena IV(1) Ordonanța de urgență nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (izredna uredba vlade št. 54/2010 z dne 23. junija 2010 o ukrepih za preprečevanje davčne utaje)?

2.    Ali načelo pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo nasprotujeta ureditvi iz člena I, točka 21, in člena IV(1) izredne uredbe vlade št. 54/2010 z dne 23. junija 2010 o ukrepih za preprečevanje davčne utaje, ki določa spremembo stopnje trošarin za mirne fermentirane pijače razen piva in vina?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 206.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1 str. 213.