Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Polymeles Protodikeio Athinon (Řecko) dne 28. března 2019 – RM, SN v. Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Věc C-262/19)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Polymeles Protodikeio Athinon

Účastníci původního řízení

Žalobci: RM, SN

Žalovaná: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Předběžné otázky

Musí být ustanovení čl. 70 odst. 1 zákona č. 4235/2014, podle něhož platí, že „[...] Pokud jde o hypotéku či plombu zapsanou do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu ve prospěch banky „ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.“ (dále jen „Banka“), která již vstoupila do zvláštní likvidace, ve vztahu k zemědělcům, kteří jsou fyzickými osobami nebo zemědělcům, kteří jsou třetími fyzickými osobami, týkající se jejich zemědělských nemovitostí nebo jejich zařízení pro zemědělskou produkci, s cílem zaručit veškeré pohledávky Banky vyplývající z půjček – jistina, úroky, úroky z prodlení, včetně úroků ze splatných úroků a úroků z prodlení, příspěvky, náklady nebo výdaje a další finanční prostředky uvedené v příslušné smlouvě o financování – za účelem poskytnout zemědělcům, kteří jsou fyzickými osobami, krátkodobé a střednědobé financování ze strany Banky, které se vztahuje pouze na jejich zemědělskou činnost, a při jehož splácení došlo zcela nebo zčásti k prodlení, omezí se částka úvěru, pro niž byla zapsána hypotéka či plomba, na sto dvacet procent (120 %) původního kapitálu, za předpokladu, že veškeré výše uvedené úvěry Banky (včetně splacených částek) vyplývající z financování nepřekročí dvojnásobek původního kapitálu, přičemž se částka omezí na dvojnásobek poskytnutého kapitálu, pokud všechny výše uvedené úvěry překročí dvojnásobek původního kapitálu ke dni vstupu tohoto článku v platnost a pokud se půjčka stane od tohoto okamžiku splatnou, nestalo-li se tak již dříve. V případě zápisu hypotéky nebo plomby ve vztahu k více než jedné ze zemědělských nemovitostí zemědělce - fyzické osoby nebo třetí fyzické osoby - musí být hypotéka nebo plomba Bankou omezena na nemovitost či nemovitosti k zaručení její pohledávky do výše uvedených prahových hodnot, a přednostně na nemovitosti, které nepředstavují nemovitosti určené k bydlení, a /nebo hlavní vklad zemědělských dodávek zemědělce nebo třetí osoby“ vykládáno v tom smyslu, že spadá pod pojem státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie1 ?

Je toto ustanovení čl. 70 odst. 1 zákona č. 4235/2014 slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie?

Lze toto ustanovení čl. 70 odst. 1 zákona č. 4235/2014 považovat za slučitelné s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie?

____________