Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. ožujka 2019. uputio Polymeles Protodikeio Athinon (Grčka) – RM i SN protiv Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(predmet C-262/19)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Polymeles Protodikeio Athinon

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: RM, SN

Tuženik: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Prethodna pitanja

Treba li odredbu članka 70. stavka 1. Zakona 4235/2014 – prema kojoj „[...] [u] pogledu hipoteka ili zabilježbi hipoteka upisanih u mjerodavnim zemljišnim knjigama, te eventualno i u nadležnoj knjizi položenih ugovora, u korist banke Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (u daljnjem tekstu: Banka) nad kojom je već provedena posebna likvidacija, prema poljoprivrednicima fizičkim osobama ili trećim poljoprivrednicima fizičkim osobama na njihovim poljoprivrednim nekretninama ili poljoprivrednim proizvodnim pogonima radi osiguranja svih tražbina Banke na temelju kredita (glavnica, kamate, zatezne kamate, uključujući kamate na dospjele kamate i kamate na zatezne kamate, naknade, provizije ili troškove odnosno druga sredstva definirana u odnosnom ugovoru o financiranju) u svrhu odobravanja kratkoročnog i srednjoročnog financiranja kod te banke poljoprivrednicima fizičkim osobama koje se odnosi isključivo na njihovu poljoprivrednu djelatnost, a njihova otplata djelom ili u cijelosti kasni, iznos financiranja za koji je upisana hipoteka ili zabilježba hipoteke ograničava se na postotni iznos od sto dvadeset posto (120 %) financirane glavnice, pod uvjetom da sve navedene tražbine Banke na temelju tog financiranja ne prelaze (uključujući već otplaćene iznose) dvostruki iznos prvotne glavnice, a ograničava se na dvostruki iznos glavnice odobrenog financiranja ako sve navedene tražbine prelaze dvostruki iznos prvotne glavnice u trenutku stupanja na snagu ovog članka te financiranje postaje, ako već nije postalo, dospjelo i može se potraživati od tog trenutka[;] [u] slučaju upisa hipoteke ili zabilježbe hipoteke na više od jedne poljoprivredne nekretnine poljoprivrednika fizičke osobe ili treće fizičke osobe, Banka ograničava hipoteku ili zabilježbu hipoteke na nekretnini ili nekretninama radi osiguranja svoje tražbine do navedenih pragova, pri čemu prednost imaju nekretnina odnosno nekretnine koje nisu prva kuća i/ili glavno skladište za poljoprivredne proizvode poljoprivrednika ili treće osobe” – tumačiti na način da je obuhvaćena pojmom državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a?1

Je li navedena odredba članka 70. stavka 1. Zakona 4235/2014 spojiva s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 2. UFEU-a?

Može li se navedena odredba članka 70. stavka 1. Zakona 4235/2014 smatrati spojivom s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. UFEU-a?

____________

1 SL 1992., C 191, str. 1.