Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. martā iesniedza Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) – RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Lieta C-262/19)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Polymeles Protodikeio Athinon

Pamatlietas puses

Prasītāji: RM, SN

Atbildētāja: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Prejudiciālie jautājumi

Vai Likuma 4235/2014 70. panta 1. punktā ietvertais noteikums, atbilstoši kuram “[..] Runājot par hipotēkām vai pagaidu hipotēkām, kas ierakstītas attiecīgos nekustamā īpašuma reģistros un, iespējams, kompetentajā zemesgrāmatā par labu bankai “ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.” (turpmāk tekstā – “Banka”), kas jau nodota īpašajai likvidācijai, attiecībā pret lauksaimniekiem – fiziskām personām vai lauksaimniekiem – fiziskām trešajām personām uz viņu lauksaimniecības nekustamo īpašumu vai uz viņu lauksaimniecības ražošanas iekārtām, lai garantētu visus Bankas aizdevumus, kuri izriet no aizdevumiem – kapitāla daļām, procentiem, nokavējuma procentiem, tostarp procentiem, kas uzrēķināti par nesamaksātiem procentiem un nokavējuma procentiem, iemaksām, izdevumiem vai izmaksām un citiem līdzekļiem, kas identificēti attiecīgajā finansējuma līgumā – lai piešķirtu lauksaimniekiem, fiziskajām personām, īstermiņa un vidēja termiņa finansējumus minētajā Bankā, kuri attiecas tikai uz viņu lauksaimniecības darbību un kuriem ir pilnībā vai daļēji iestājies izpildes termiņš, finansējuma summa, par kuru ir reģistrēta hipotēka vai pagaidu hipotēka, ir ierobežota līdz simt divdesmit procentiem (120 %) no finansētā kapitāla, ja vien visi minētie no finansējuma izrietošie Bankas aizdevumi nepārsniedz (ieskaitot jau atlīdzinātās summas) sākotnējā kapitāla divkāršu apjomu, savukārt tā tiek ierobežota līdz divkāršam saņemtā finansējuma kapitālam, ja visi minētie aizdevumi pārsniedz sākotnējā kapitāla divkāršu apjomu šā panta spēkā stāšanās brīdī, un finansējums no šī brīža kļūst, ja nav jau kļuvis, par finansējumu, kuram iestājas izpildes termiņš un kurš ir pieprasāms. Ja tiek reģistrēta hipotēka vai pagaidu hipotēka uz vairāk nekā vienu lauksaimnieka, fiziskās personas vai trešās fiziskās personas, lauksaimniecības nekustamo īpašumu, Banka ierobežo hipotēku vai pagaidu hipotēku līdz nekustamajam īpašumam vai nekustamajiem īpašumiem, garantējot savu aizdevumu, līdz šādiem sliekšņiem, un prioritāri līdz tam vai līdz tiem, kas nav lauksaimnieka vai trešās personas pirmais mājoklis un/vai galvenā lauksaimniecības piegāžu noliktava”, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ietilpst valsts atbalsta jēdzienā Līguma par Eiropas Savienības darbību 1 107. panta 1. punkta izpratnē?

Vai šāds Likuma Nr. 4235/2014 70. panta 1. punktā minētais noteikums ir saderīgs ar iekšējo tirgu Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 2. punkta izpratnē?

Vai šādu Likuma Nr. 4235/2014 70. panta 1. punktā minēto noteikumu var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta izpratnē?

____________

1     OV 1992, C 191, 1. lpp.