Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) la 28 martie 2019 – RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Cauza C-262/19)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Polymeles Protodikeio Athinon

Părțile din procedura principală

Reclamanți: RM, SN.

Pârâtă: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Întrebările preliminare

Dispoziția de la articolul 70 alineatul 1 din Legea 4235/2014, potrivit căruia „[...] În ceea ce privește ipotecile sau rezervarea unor ipoteci înscrise în registrele imobiliare pertinente și, eventual, la oficiul de publicitate imobiliară competent în favoarea băncii «ΑGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS Α.Ε.» (denumită în continuare «banca»), aflată deja în lichidare specială, asupra bunurilor imobile agricole sau asupra unităților de producție agricolă aparținând unor agricultori persoane fizice sau unor agricultori terți persoane fizice pentru a garanta toate creanțele băncii rezultate din împrumuturile – tranșe de capital, dobânzi, dobânzi de întârziere, inclusiv dobânzi la dobânzile scadente și la dobânzile de întârziere, taxe, costuri sau cheltuieli și alte fonduri, astfel cum sunt identificate în contractul de finanțare respectiv – acordate de această bancă agricultorilor persoane fizice pentru finanțări pe termen scurt și mediu destinate exclusiv activității lor agricole și a căror plată este în întârziere, în tot sau în parte, cuantumul finanțării pentru care s-a înscris ipoteca sau rezervarea unei ipoteci se limitează la cota de 120 % din capitalul finanțat, cu condiția ca toate creanțele băncii, menționate anterior, care rezultă din finanțare să nu depășească (inclusiv sumele deja rambursate) dublul capitalului inițial, iar, în cazul în care toate creanțele menționate anterior depășesc dublul capitalului inițial la momentul intrării în vigoare a prezentului articol și finanțarea devine, dacă nu a devenit deja, scadentă și exigibilă începând cu acel moment, cuantumul finanțării se limitează la dublul capitalului finanțării obținute. În cazul înscrierii unei ipoteci sau a rezervării unei ipoteci asupra mai multor bunuri imobile agricole ale unui agricultor persoană fizică sau ale unui terț persoană fizică, ipoteca sau rezervarea unei ipoteci este limitată de bancă la bunul imobil sau la bunurile imobile afectate garantării creanței sale până la aceste praguri și, cu prioritate, la cel sau la cele care nu constituie locuința principală și/sau principalul depozit al bunurilor agricole ale agricultorului sau ale unui terț”, trebuie interpretată în sensul că se încadrează în noțiunea de ajutor de stat potrivit articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

Dispoziția de la articolul 70 alineatul 1 din Legea 4235/2014, citat anterior, este compatibilă cu piața internă potrivit articolului 107 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

Dispoziția de la articolul 70 alineatul 1 din Legea 4235/2014, citat anterior, poate fi considerată compatibilă cu piața internă potrivit articolului 107 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

____________