Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 6.3.2019 – UO v. Készenléti Rendőrség

(asia C-211/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UO

Vastaaja: Készenléti Rendőrség

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko [tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY]1 1 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että tämän direktiivin henkilöllinen soveltamisala rajataan toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY2 2 artiklassa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY 2 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että [tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY] 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei tarvitse soveltaa poliisin nopean toiminnan yksikön henkilöstöön kuuluviin poliiseihin?

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).

2 EYVL 1989, L 183, s. 1.