Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. ožujka 2019. uputio Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – UO protiv Készenléti Rendőrség

(predmet C-211/19)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UO

Tuženik: Készenléti Rendőrség

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 3. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim vidovima organizacije radnog vremena1 tumačiti na način da je njezino područje primjene ratione personae određeno člankom 2. Direktive 89/391/EEZ o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu2 ?

U slučaju potvrdnog odgovora, treba li članak 2. stavak 2. Direktive 89/391/EEZ o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, tumačiti na način da se ne smije primijeniti članak 2. točke 1. i 2. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o određenim vidovima organizacije radnog vremena, na policajce koji su pripadnici profesionalnog osoblja Interventne policije?

____________

1 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)

2 SL 1989, L 183, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 50.)