Language of document :

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2019. március 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UO kontra Készenléti Rendőrség

(C-211/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: UO

Alperes: Készenléti Rendőrség

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e érteni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikkének (3) bekezdését, hogy ezen irányelv személyi hatályát a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv2 2. cikke határozza meg?

Amennyiben igen, akkor úgy kell-e érteni a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdését, hogy a Készenléti Rendőrség hivatásos állományú rendőr tagjaira nem kell alkalmazni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. és 2. pontját?

____________

1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (HL 2003, L 299., 9. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)

2 HL 1989, L 183., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 349. o.