Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. martā iesniedza Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – UO/Készenléti Rendőrség

(Lieta C-211/19)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: UO

Atbildētāja: Készenléti Rendőrség

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 1 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs direktīvas piemērošanas subjektu loks ir noteikts Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 2 , 2. pantā?

Vai – gadījumā, ja uz pirmo jautājumu atbildams apstiprinoši - Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, 2. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 2. panta 1. un 2. punkts nav jāpiemēro Ātrās reaģēšanas policijas vienībā dienējošajiem policijas darbiniekiem?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV 2003, L 299, 9. lpp.).

2     OV 1989, L 183, 1. lpp.