Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 6 martie 2019 – UO/Készenléti Rendőrség

(Cauza C-211/19)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: UO

Pârâtă: Készenléti Rendőrség

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1 trebuie interpretat în sensul că domeniul de aplicare personal al acestei directive este limitat de articolul 2 din Directiva 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă?2

În cazul unui răspuns afirmativ, articolul 2 alineatul (2) din Directiva 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă trebuie interpretat în sensul că articolul 2 punctele 1 și 2 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru nu trebuie aplicat polițiștilor care sunt membri ai personalului profesionist din cadrul Serviciului de Poliție pentru Intervenție Rapidă?

____________

1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003, L 299, p. 9, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 3).

2 JO 1989, L 183, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 2, p. 88.