Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal administratif de Paris (Francie) dne 3. dubna 2019 – XS v. Recteur de l'académie de Paris

(Věc C-281/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal administratif de Paris

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: XS

Žalovaný: Recteur de l'académie de Paris

Předběžné otázky

Je francouzská právní úprava, podle které se pro účely přeřazení do kategorie učitelů mateřských a základních škol nepřihlíží k předchozí službě vykonané zaměstnancem u Evropské komise, případně obecněji u orgánu Evropské unie, ačkoli se podle ní přihlíží mimo jiné k předchozí profesní činnosti vykonávané u správního orgánu členského státu Evropské unie, v rozporu s povinnostmi a dosahem článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie?

____________