Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal administratif de Paris (Ranska) on esittänyt 3.4.2019 – XS v. Recteur de l’académie de Paris

(asia C-281/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal administratif de Paris

Pääasian asianosaiset

Kantaja: XS

Vastaaja: Recteur de l’académie de Paris

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Ranskan säännöstö – jonka mukaan Euroopan komission tai laajemmin Euroopan unionin jonkin toimielimen työntekijänä suoritettua aiempaa palvelusaikaa ei oteta huomioon määritettäessä palkkaluokkaa ja tasoa koulunopettajakunnassa, vaikka siinä säädetään muun muassa, että aiempi ammatillinen toiminta Euroopan unionin jäsenvaltion hallinnon palveluksessa on otettava huomioon – ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklan velvoitteiden ja ulottuvuuden kanssa?

____________