Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2019. uputio Tribunal administratif de Paris (Francuska) – XS protiv Recteur de l'académie de Paris

(predmet C-281/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal administratif de Paris

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: XS

Tuženik: Recteur de l'académie de Paris

Prethodno pitanje

Povređuju li se obveze i doseg članka 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije francuskim propisom na temelju kojeg se prilikom prerasporeda u sastav školskih profesora ne uzimaju u obzir poslovi koje je član osoblja prethodno obavljao u okviru Europske komisije odnosno šire, institucije Europske unije, a predviđa se, među ostalim, uzimanje u obzir prethodnih poslovnih aktivnosti obavljanih u okviru uprave države članice Europske unije?

____________