Language of document :

A tribunal administratif de Paris (Franciaország) által 2019. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XS kontra az académie de Paris rektora

(C-281/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal administratif de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: XS

Alperes: az académie de Paris rektora

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Sérti-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. cikkéből eredő kötelezettségeket és e cikk hatályát az a francia szabályozás, amely a tanári testületbe való átsorolás során nem veszi figyelembe a munkavállaló által az Európai Bizottságon belül, vagy tágabb értelemben egy uniós intézménynél korábban eltöltött szolgálati időt, míg előírja többek között az európai uniós tagállamok közigazgatásában korábban végzett szakmai tevékenység figyelembevételét?

____________