Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. aprīlī iesniedza Tribunal administratif de Paris (Francija) – XS/Recteur de l'académie de Paris

(Lieta C-281/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal administratif de Paris

Pamatlietas puses

Prasītāja: XS

Atbildētājs: Recteur de l'académie de Paris

Prejudiciālais jautājums

Vai Francijas tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram pārklasificēšanai skolu pasniedzēju korpusā neņem vērā valsts darbinieka iepriekš nostrādāto darbu Eiropas Komisijā vai vispārīgāk kādā Eiropas Savienības iestādē, lai gan šajā regulējumā ir noteikts, ka ir jāņem vērā profesionālā darbība, kas iepriekš ir veikta citas Eiropas Savienības dalībvalsts civildienestā, ir pretrunā saistībām, kādas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 45. panta un tā piemērošanas jomai?

____________