Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif de Paris (Frankrijk) op 3 april 2019 – XS / Recteur de l’académie de Paris

(Zaak C-281/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal administratif de Paris

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: XS

Verwerende partij: Recteur de l’académie de Paris

Prejudiciële vraag

Schendt de Franse regeling waarbij voor de herindeling in het lerarenkorps geen rekening wordt gehouden met de dienstanciënniteit van een personeelslid van de Europese Commissie of, ruimer, een instelling van de Europese Unie, terwijl die regeling met name bepaalt dat eerdere beroepsbezigheden bij een overheidsinstantie van een lidstaat van de Europese Unie wel in aanmerking worden genomen, de verplichtingen en de reikwijdte van artikel 45 VWEU?

____________