Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal administratif de Paris (Franța) la 3 aprilie 2019 – XS/Recteur de l'académie de Paris

(Cauza C-281/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal administratif de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamant: XS

Pârât: Recteur de l'académie de Paris

Întrebarea preliminară

Reglementarea franceză care nu ia în considerare funcțiile exercitate anterior de un agent în cadrul Comisiei Europene sau, în sens mai larg, al unei instituții europene, în vederea stabilirii încadrării sale în corpul profesoral, în condițiile în care această reglementare prevede, printre altele, luarea în considerare a activităților profesionale desfășurate anterior în cadrul unei administrații a unui stat membru al Uniunii Europene, încalcă obligațiile și domeniul de aplicare aferente articolului 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

____________