Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Paris (Francúzsko) 3. apríla 2019 – XS/Recteur de l'académie de Paris

(vec C-281/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: XS

Žalovaný: Recteur de l'académie de Paris

Prejudiciálna otázka

Porušuje francúzska právna úprava, ktorá na účely platového preradenia v zbore učiteľov nezohľadňuje predchádzajúce služby vykonávané zamestnancom v Európskej komisii alebo všeobecnejšie v niektorej inštitúcii Európskej únie, pričom stanovuje zohľadnenie predchádzajúcich odborných činností vykonávaných vo verejnej správe v členskom štáte Európskej únie, povinnosti a pôsobnosť článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

____________