Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Paris (Francija) 3. aprila 2019 – XS/Recteur de l'académie de Paris

(Zadeva C-281/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: XS

Tožena stranka: Recteur de l'académie de Paris

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se s francoskimi predpisi, v skladu s katerimi se pri razvrstitvi v zbor šolskih učiteljev ne upošteva delo, ki ga je uslužbenec pred tem opravljal v Evropski komisiji ali širše v instituciji Evropske unije, čeprav se v skladu z njimi med drugim upoštevajo prejšnje poklicne dejavnosti, opravljane v upravi države članice Evropske unije, kršijo obveznosti in obseg člena 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije?

____________