Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-412/16. sz., Bena Properties kontra Tanács ügyben 2019. január 16-án hozott ítélete ellen a Bena Properties Co. SA által 2019. március 26-án benyújtott fellebbezés

(C-260/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Bena Properties Co. SA (képviselő: E. Ruchat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy Bíróság:

    nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen helyezze hatályon kívül T-412/16. sz., Bena Properties kontra Tanács ügyben 2019. január 16-án hozott ítéletét;

hozzon új határozatot, amelyben:

semmisítse meg a 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 határozatot, valamint a későbbi végrehajtási jogi aktusait, amennyiben azok a fellebbezőre vonatkoznak;

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap téves jogalkalmazáson alapul, mivel a Törvényszék megsértette a fellebbezőnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkében rögzített, az újabb korlátozó intézkedések meghozatala előtti meghallgatásához való jogát.

A második jogalap téves jogalkalmazáson és a tények elferdítésén alapul, mivel a Törvényszék figyelmen kívül hagyta a fellebbező által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására annak bizonyítása érdekében hivatkozott cikkeket, hogy nem támogatja a szír rezsimet.

A harmadik jogalap téves jogalkalmazáson alapul, mivel a Törvényszék nem állapította meg a 2013/255/KKBP határozat 27. és 28. cikke rendelkezéseinek jogellenességét, amelyek szerint az Al-Assad vagy a Makhlouf családhoz való tartozás a szankció kiszabását igazoló önálló kritériumnak minősül, és ezáltal a Törvényszék megfordította a bizonyítási terhet.

____________