Language of document :

Pritožba, ki jo je Bena Properties Co. SA vložila 26. marca 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. januarja 2019 v zadevi T-412/16, Bena Properties/Svet

(Zadeva C-260/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Bena Properties Co. SA (zastopnik: E. Ruchat, avocat)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

zato naj se razveljavi sodba z dne 16. januarja 2019, Bena Properties/Svet, T-412/16;

O zadevi naj se ponovno odloči in razsodi tako:

Sklep (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 in poznejše akte za njegovo izvajanje naj se razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na pritožnico;

Svetu naloži plačilo stroškov tega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, ker je Splošno sodišče kršilo pravico pritožnice iz člena 41 Listine o temeljnih pravicah do izjave pred sprejetjem novih omejevalnih ukrepov.

Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in izkrivljanje dejstev, ker Splošno sodišče ni upoštevalo člankov, ki jih je pritožnica predložila v utemeljitev svoje ničnostne tožbe, da bi dokazala, da ne podpira sirskega režima.

Tretji pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, ker Splošno sodišče ni presodilo, da sta člena 27 in 28 Sklepa 2013/255/SZVP, v skladu s katerima je pripadnost družini Al-Assad oziroma družini Makhlouf samostojen dejavnik, ki utemeljuje naložitev sankcij in hkrati obrne dokazno breme, nezakonita.

____________