Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 19. března 2019 – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Věc C-237/19)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Žalovaný: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Předběžné otázky

Musí být čl. 3 odst. 1 písm. e) [bod ii)] směrnice 2008/95/ES1 ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládán v tom smyslu, že v případě označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku,

lze otázku, zda je tvar nezbytný pro dosažení sledovaného technického výsledku, zkoumat jen na základě grafického ztvárnění obsaženého v rejstříku, nebo

lze zohlednit i vnímání relevantní veřejností?

Jinými slovy, lze zohlednit skutečnost, že relevantní veřejnost ví, že pro dosažení sledovaného technického výsledku je nezbytný tvar, jehož zápis je požadován?

Musí být čl. 3 odst. 1 písm. e) [bod iii)] směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládán v tom smyslu, že důvod pro zamítnutí zápisu se uplatní na označení, která jsou tvořena výlučně tvarem výrobku a u kterých lze určit, zda tvar dává výrobku podstatnou hodnotu, s ohledem na vnímání graficky ztvárněného výrobku ze strany kupujícího nebo na jeho znalosti o tomto výrobku?

Musí být čl. 3 odst. 1 písm. e) [bod iii)] směrnice 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, vykládán v tom smyslu, že důvod pro zamítnutí zápisu se uplatní na označení, která jsou tvořena výlučně tvarem a

která v důsledku své individuální povahy již požívají ochrany přiznávané (průmyslovým) vzorům, nebo

jejichž samotný estetický vzhled dává výrobku hodnotu jakékoli povahy?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 299, s. 25.