Language of document :

A Kúria (Magyarország) által 2019. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kontra Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(C-237/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperes: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Alperes: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK irányelv1 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának ii. alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy kizárólag valamely áru formájából álló megjelölés esetén

kizárólag a lajstromban szereplő grafikai ábrázolás alapján vizsgálható, hogy a forma a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, vagy

figyelembe vehetők a releváns fogyasztók észlelései is?

Vagyis figyelembe vehető-e, hogy a releváns fogyasztók számára ismert: az oltalmazni kért forma a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges?

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának iii. alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy a kizáró ok alkalmazható az olyan, kizárólag az áru formájából álló megjelölésre, amely esetében a vásárlónak a grafikailag ábrázolt áruval kapcsolatos észlelései vagy ismeretei figyelembevételével állapítható meg, hogy a forma az árunak jelentős értéket kölcsönöz?

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának iii. alpontját úgy kell-e értelmezni, hogy a kizáró ok alkalmazható az olyan megjelölésre, amely kizárólag olyan formából áll,

amely egyéni jellege alapján formatervezési mintaoltalom alatt áll, vagy

amelynek egyedül az esztétikai megjelenése kölcsönöz bármiféle értéket az árunak?

____________

1 HL 2008, L 299., 25. o.