Language of document :

2019 m. kovo 19 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Byla C-237/19)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Kita kasacinio proceso šalis: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Prejudiciniai klausimai

1)    Ar 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti1 3 straipsnio 1 dalies e punkto [ii įtrauką] reikia aiškinti taip, kad žymenų, sudarytų tik iš prekės formos, atveju

a)    nagrinėti, ar prekių forma yra būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti, galima tik remiantis registruojamu grafiniu vaizdu, ar

b)    taip pat galima atsižvelgti į tikslinės visuomenės suvokimą?

T. y., ar galima atsižvelgti į tai, kad tikslinė visuomenė žino, jog forma, kurią prašoma įregistruoti, yra būtina siekiamam techniniam rezultatui gauti?

2)    Ar 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto [iii įtrauką] reikia aiškinti taip, kad atsisakymo registruoti pagrindai taikytini tik iš prekės formos sudarytiems žymenims, kurių atveju nustatyti, ar ta forma prekėms suteikia esminę vertę, galima atsižvelgiant į pirkėjo turimas žinias apie grafiškai pavaizduotą prekę ar jos suvokimą?

3)    Ar 2008 m. spalio 22 d. Direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto [iii įtrauką] reikia aiškinti taip, kad atsisakymo registruoti pagrindai taikytini žymenims, sudarytiems tik iš formos,

a)    kuriai dėl jos individualių savybių jau taikoma apsauga, suteikiama dizainui, ar

b)    formos, kuri tik dėl estetinės išvaizdos suteikia prekėms bet kokią vertę?

____________

1 OL L 299, 2008, p. 25.