Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. martā iesniedza Kúria (Ungārija) – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Lieta C-237/19)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Kúria

Pamatlietas puses

Prasītāja: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Atbildētāja: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm 1 , 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta [ii) punkts] ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja apzīmējumu veido tikai preces forma,

pārbaudot, vai forma ir vajadzīga vēlamā tehniskā rezultāta iegūšanai, var pamatoties tikai uz reģistrācijas pieteikumā norādīto grafisko attēlu, vai

var ņemt vērā arī konkrētās sabiedrības daļas uztveri?

Proti, vai var ņemt vērā, ka konkrētā sabiedrības daļa zina, ka reģistrācijai pieteiktā forma ir vajadzīga vēlamā tehniskā rezultāta iegūšanai?

Vai Direktīvas 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta [iii) punkts] ir jāinterpretē tādējādi, ka šis atteikuma pamats ir piemērojams tādiem apzīmējumiem, ko veido tikai preces forma, attiecībā uz kuriem noskaidrot, vai forma piešķir precei būtisku vērtību, var, ņemot vērā pircēja uztveri vai zināšanas par grafiski attēloto preci?

Vai Direktīvas 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta [iii) punkts] ir jāinterpretē tādējādi, ka atteikuma pamats ir piemērojams apzīmējumiem, kurus veido tikai preces forma,

kurai tā individuālas rakstura dēļ jau ir piešķirta dizainparaugu aizsardzība vai

kuras estētiskais izskats pats par sevi piešķir precei kaut kādu vērtību?

____________

1 OV 2008, L 299, 25. lpp.