Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 19 martie 2019 – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Cauza C-237/19)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Kúria

Părțile din procedura principală

Recurentă: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Intimată: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Întrebările preliminare

Articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (ii)] din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci1 trebuie interpretat în sensul că, în cazul semnelor constituite exclusiv din forma unui produs,

se poate examina dacă forma este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit numai pe baza reprezentării grafice care figurează în registru sau

se poate lua în considerare de asemenea percepția publicului relevant?

Cu alte cuvinte, se poate lua în considerare faptul că publicul relevant știe că forma a cărei înregistrare se solicită este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit?

Articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (iii)] din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că motivul de refuz este aplicabil semnelor constituite exclusiv din forma produsului, în raport cu care se poate determina dacă forma dă o valoare substanțială produsului, luând în considerare percepția sau cunoștințele cumpărătorului despre produsul reprezentat grafic?

Articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (iii)] din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că motivul de refuz este aplicabil semnelor constituite exclusiv dintr-o formă,

care, datorită caracterului său individual, beneficiază deja de protecția conferită desenelor și modelelor industriale, sau

al cărei aspect estetic în sine dă o anumită valoare produsului?

____________

1 JO 2008, L 299, p. 25.